Fatiha Suresi Meali
15 Mayıs 2024

Fatiha Suresi Meali

Fatiha Suresinin Meali, Müddesir sûresi indikden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. Kuran'ın ilk sûresi olduğu için, açış yapan veya açan anlamına geldiği "Fâtiha" denilmiştir. Diğer bir mana ise: Ana kitap anlamına geldiği için "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını içeren anlamına geldiği için "el-Esâs", ana hattıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî", kendisinde birçok sır bulunduğu için "el-Kenz" isimleriyle meşhurdur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S. A. S.) "Fâtiha'yı (Namazda) okumayanın, namazı kabul olmaz" buyurdu. Bunun için, Fâtiha suresi, bütün namazların her rekâtında okunmaktadır. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua, münâcât ve yalvarıştır. Kulluğun eşi benzeri bulunmayan bir olan Allah'a yapılacağı, yardımın yalnızca Allah'tan olacağı, doğru yola ulaşmanında doğru yoldan ayrılmanında Allah'ın iradesi ile olacağı, zira hayrında şerrin de yaratanı Allah olduğu hususu bu sûrede ifade edilmştir. Bu Kur'an, insanlığa sadece doğru yolu göstermek ve öğretmek için Hazreti Muhammed (S. A. V.) vesilesiyle bütün insanlığa indirilmiştir. Kur'an'ın içerdiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da mevcuttur. Çünkü Fâtiha suresinde övgü, tazim ve ibadete lâyık olanın bir tek eşi benzeri bulunmayan Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak güvenilecek başka bir gücün bulunmadığı anlatılır. Allah'tan, doğru yola varmak, iyi insan olmak isteğinde bulunulur. Fatiha Suresi, çoğunluğa göre mekkidir olup, hicretten önce indirilmiş 7 ayettir.

Fatiha Suresi, namazların her rekâtında okunması nedeniyle bir ismi de "es-Salât" olan Fâtiha hakkında sahih bir hadisde şöyle buyurulmuştur: "Namazı kulum ile kendi aramda ikiye ayırdım. Bir yarısı benim, diğer yarısı kulumundur. Kuluma istediği verilecektir. Kul: "Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır" dediği zaman, Allah: "Kulum bana hamd etti" buyurur. Kulda: "Rahman ve Rahim olan. ' dediği zaman; Allah: "Kulum bana senada bulundu" buyurur. Kulda: "Din gününün mâliki" dediği zaman, Allah: "Kulum beni yüceltti" buyurur. Kulda: "Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz. " dediği zaman, Allah: "Bu benimle kulum arasında iki yarıdır. Kuluma istediği vardır" buyurur. Kulda: "Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil" dediği zamanda Allah: "Bunlar kulumundur, kuluma istediği verilir. " buyurur.

Fatiha Suresinin Arapçası: (Latin harfleriyle okunuşu)

Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi rabbil alemin.
Errahmanirrahiym.
Maliki yevmid din.
İyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn.
İhdinas siratal müstekiym.
Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin (Amin).

Fatiha Suresinin Türkçesi

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
Hamd (Övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
O, rahmândır ve rahîmdir.
Ceza gününün mâlikidir.
Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden dileriz.
Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Oku

Fatiha Suresi Oku

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

Ruhuna El Fatiha Okumak

Ruhuna El Fatiha Okumak

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Fatiha Suresi Kaç Ayettir?

Fatiha Suresi Kaç Ayettir?

Salavatı Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Salavatı Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Rüya Yorumu ve Anlamı

Fatiha Suresi Rüya Yorumu ve Anlamı

Fatiha Suresi Meali

Fatiha Suresi Meali

313 Fatiha Okunuşu ve Anlamı

313 Fatiha Okunuşu ve Anlamı