Popüler İçerikler

313 Fatiha

313 Fatiha, hem Allah’ı övme hem de kulun Allah'tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresini okuyan müslüman bütün Kuran’ı okumuş gibi sevap alır. Fatiha Suresi 7 ayetten ibarettir. Bu sure bir bütün olarak nazil olmuştur. Fatiha suresini çok okuyan Müslüman bir kişiye bu sur...

Fatiha Suresi Türkçe

Fatiha suresi Türkçe, tam haliyle inmiş olan Fatiha suresi, müddesir süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Toplam 7 ayetten oluşur ve resmi sıralamada birinci olan bu süre, Nüzul sıralama da ise beşinci sırada yer alır. Kuranı kerimin ilk suresi olan Fatiha suresi açılış anlamına gelmektedir.Namaz kılan veya kılacak olan kişinin...

Ruhuna El Fatiha

Ruhuna El Fatiha, İfadesi Müslüman topluluklarda fatiha suresinin okunması için söylenen içerisinde emir kipi bulunan bir cümledir. İslam dinene ve Müslüman inancına göre ölmüş olan bir kişinin arkasından kuran okumak hayırlı ve kutsal bir olaydır. Ruhu azap çeken bir kimseye Kuran okunduğunda azabı azalacağına inanılır. Fatiha süresi fazile...

Rüyada Fatiha Okumak

Rüyada Fatiha Okumak, Genel olarak rüyada sure okuduğunu görmek, rüya sahibi kişinin dinine bağlı bir kimse olduğuna, hal ve hareketleri ile herkesin beğenisini kazandığına, günahlarından arınarak Allah'ın sevdiği kulları arasında yer alacağına, herkese iyilik yaparak bir çok kişiden hayır duası alacağına, ilim sahibi bir kimse olacağ...

Fatiha Suresi Anlamı

Fatiha Suresi Anlamı, İslam dinini bize öğretmek için yüce Allah Kuran- kerim'i göndermiştir. Şüphesiz Kuran'ın tüm sûre ve âyetlerinin mesajını anlamaya çalışmak tüm müslümanların üzerine farzdır. Buradan yola çıkarak Kuran-ı kerîm'in ilk sûresi Fatiha'nın arapça okunuşu, anlamı ve kısa açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.. 1- Bis...

Fatiha Anlamı

Fatiha Anlamı, Mekke'de Müddesir suresinden sonra indirilen ve 7 ayetten oluşan Fatiha suresi, Kur'anın ilk suresi 1 ve açış yapan açan anlamına gelir. Hicret'ten önce nazil olan, nüzul sırasında 5. sure olan bu sure için Peygamber Efendimiz Fatiha okumayan kimsenin namazı olmaz buyurmuştur Bu nedenle Fatiha suresi namazların her rekatında o...

Fatiha Suresi Kaç Ayettir

Fatiha Suresi Kaç Ayettir, Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim ilk başında yer alan sure olup, toplam yedi ayettir. Surenin başında ki besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) sureye dahil olup olmadığı ihtilaflıdır. Fâtiha: açılacak şeyin ilk başı, ilk açılacak yer anlamını taşır. Karşılığı "hâtime"dir. Bu sûreye, Allah ismi kelamının en başınd...

Fatiha

Fatiha; Kuran-ı Kerim'in ilk sûresi olan başlangıç anlamına gelen ''Fatiha'' adını almıştır. Mekke döneminde indirilen yedi ayettir. İlk inen vahiylerden biridir. Hz. Muhammed'e (s.a) inen ilk tam sure olarak bilinir. Bu sure aslında, Allah'ın kendi kitabını okumayı isteyenlere öğrettiği bir duadır. Kur'an'ın il...

Salavatı Fatiha

Salavatı Fatiha, salavat; Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)' i ve ashabını anmak ve selam göndermek anlamında yapılan duadır. Salavat okumanın ecri sayılamayacak kadar fazladır. Zikirler arasında en güzeli olan salavat; bir anlamda Peygamberimiz ile aramızdaki dua bağıdır. Peygam efendimiz (s.a.v.)' e salat ve s...

Fatiha Duası

Fatiha duası, fatiha duası Mekke'de inen dualardan biridir. Müddessir suresinden sonra inmiştir. Fatiha duası yedi ayetten oluşur. Kuranı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha suresi insanlar arasında daha çok elhamdülillah olarak bilinir. Fatiha suresi namazdan okunan bir duadır.

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, Fatiha suresi Mekke'de inen surelerden biridir. Müddessir suresinden sonra inmiş olan bir suredir. Fatiha Suresi yedi ayetten oluşan bir duadır. Kur'an-ı Kerim'de ilk sure olduğu için açış yapan açan anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Fatiha Suresi insanlar arasında daha çok elhamdülillah olarak bilinir. Fatiha Sures...

Fatiha Suresi Fazileti

Fatiha Suresi Fazileti; Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi, adını, "açan" mânâsına geldiği için buradan almıştır. Tam olarak inen ilk sure olup, yedi ayetten oluşan Fatiha suresi, Mekke'de nâzil olmuştur. Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.); " Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz." ...

Fatiha Suresi Oku

Fatiha Suresi Oku, Mekke’de indirilen Fâtiha sûresi kuranın ilk sûresidir ve 7 âyettir. Bütünüyle ilk indirilen sûre Fâtiha’dır. Hamd, tevhîd ilânı ve dua bölümlerinden oluşmaktadır ve bu yapısıyla tamamıyla bir Kur’ân özeti görünümündedir.Fâtiha sûresinin Medine’de indirildiği görüşü de bazı alimlerce ileri sü...

Fatiha Suresi Meali

Fatiha Suresinin Meali, Müddesir sûresi indikden sonra Mekke'de inmiştir. Yedi ayettir. Kuran'ın ilk sûresi olduğu için, açış yapan veya açan anlamına geldiği "Fâtiha" denilmiştir. Diğer bir mana ise: Ana kitap anlamına geldiği için "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını içeren anlamına geldiği için "el-Esâs", ana hattıyla İslâm'ı anlattığı için "e...

Fatiha Suresi Arapça

Fatiha Suresi Arapça, Yüzlerce sır ve şifre taşıyan faziletli bir duadır. Asıl sırlar ve şifreler kul ile Allah arasında geçer. Hz. Peygamberimiz bir hadiste bu önemli gerçeği şöyle anlatıyor; Bu sure, konusu nedeniyle Fatiha ismini almıştır. Fatiha suresi, bir konuyu, bir kitabı veya başka bir şeyi açan anahtar demektir. İlk nazil olan...

Fatiha Okunuşu

Fatiha Okunuşu, Tefsiri; Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla,Allah evreni, kainatı yani Yeryüzünü, gökyüzünü, yıldızları, gezegenleri, bitkileri, hayvanları, taşları yoktan var etmiştir. Ve sonrada eğitip, düzene koymuştur. İnsan var olan tahta-kum-çimento ile belli bir düzenleme de bir barınak yapabilirken, yüce Yaratıc...

Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha süresi tefsiri; Mekke'de nazil olan Fatiha süresi 7 ayetten oluşur. Harf sayısı 140'dır. Fatiha ismi ''başlangıç veya kitap gibi açılan şeylerin ilk açılan yeri'' anlamına gelmektedir. Namazlarda her rekatta okunan Fatiha süresinin konusu ve gayesi, insanları ilahi nizama ulaştırarak, dosdoğru yola sevk ve irşat etmektir....

Arapça Fatiha

Arapça Fatiha, Mekke'de inmiştir ve Suresi yedi ayettir. Hz. Peygamber efendimizin her gün okunmasını tavsiye ettiği çok kıymetli bir duadır. Kur'an-ı Kerim-in esası Fatiha'dır. Fatiha'nın esası da Besmele'dir. Arapça Fatiha yedi ayet olup, devamlı tekrar edilen Kur'an-dan bir parçadır. Bu öyle bir sırdır ki, bunu ancak Allah'ın yardım ...

Fatiha Tefsiri

Fatiha Suresi Okunuşu;Bismillahirrahmanirrahim El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn İhdinas siratal müstekiym Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin (Amin).<...

Fatiha Meali

Fatiha Meali: Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inen Fatiha suresi 7 yedi âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğunda dolayı açış yapan, açan anlamına "Fâtiha" denilmektedir. Diğer adları şu şekildedir. Ana kitap manasında Ümmü'l-Kitâp dinin asıllarını barındıran manasına el-Esâs, ana hatları ile İslam'ı anlattığı için el-Vâfiye ve el-Seb'u'l-M...

 

313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Rüyada Fatiha Okumak
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Anlamı
Fatiha Suresi Kaç Ayettir
Fatiha
Salavatı Fatiha
Fatiha Duası
Fatiha Suresi
Fatiha Suresi Fazileti
Fatiha Suresi Oku
Fatiha Suresi Meali
Fatiha Suresi Arapça
Fatiha Okunuşu
Fatiha Suresi Tefsiri
Arapça Fatiha
Fatiha Tefsiri
Fatiha Meali
Popüler İçerik
313 Fatiha
313 Fatiha
313 Fatiha, hem Allah’ı övme hem de kulun Allah'tan dileğini talepte bulunduğu için ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini okuyanı sever. Fatiha Suresi...
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha Suresi Türkçe
Fatiha suresi Türkçe, tam haliyle inmiş olan Fatiha suresi, müddesir süresinden sonra Mekke'de inmiştir. Toplam 7 ayetten oluşur ve resmi sıralamada...
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha
Ruhuna El Fatiha, İfadesi Müslüman topluluklarda fatiha suresinin okunması için söylenen içerisinde emir kipi bulunan bir cümledir. İslam dinene ve Mü...
Rüyada Fatiha Okumak
Rüyada Fatiha Okumak
Rüyada Fatiha Okumak, Genel olarak rüyada sure okuduğunu görmek, rüya sahibi kişinin dinine bağlı bir kimse olduğuna, hal ve hareketleri ile herkesi...
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı
Fatiha Suresi Anlamı, İslam dinini bize öğretmek için yüce Allah Kuran- kerim'i göndermiştir. Şüphesiz Kuran'ın tüm sûre ve âyetlerinin mesajını anlam...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
313 Fatiha
Fatiha Suresi Türkçe
Ruhuna El Fatiha
Rüyada Fatiha Okumak
Fatiha Suresi Anlamı
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Bundan Sonraki Dua
Niye Parçalara Böldünüz
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021