Fatiha Suresi Kaç Ayettir?
15 Mayıs 2024

Fatiha Suresi Kaç Ayettir?

Fatiha Suresi Kaç Ayettir, Fatiha Suresi Kur'an'ı Kerim ilk başında yer alan sure olup, toplam yedi ayettir. Surenin başındaki besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) sureye dahil olup olmadığı ihtilaflıdır. Fâtiha: açılacak şeyin ilk başı, ilk açılacak yer anlamını taşır. Karşılığı "hâtime"dir. Bu sureye, Allah ismi kelamının en başında olması yahut namazın rekâtlarında okunan ilk sure veya bir bütün olarak inen ilk sure olduğu için Fâtiha suresi denilmiştir.
"Andolsun ki biz sana tekrarlanan yediyi ve şu büyük Kuran'ı vermişizdir " (El-Hicr suresinin, 15/87) ayetinde bu Fâtiha suresi anılmıştır.

Bu sureye 20'den fazla isim verilmiştir. En çok: Fâtiha, Ümmü'l-Kitap, Seb'ul-Mesânî (Tekrarlanan yedi), Ümmü'l-Kuran, el-Hamd veya Elham isimleridir. Fatiha'nın duraklaması Nûn ve Mim harfidir.

Fâtiha Suresi Kaç Ayettir, Namaz

Bazı âlimler göre Fâtiha, Kuran'ın bir özetidir demişlerdir. Namazların her rekâtında (Cenaze namazı hariç) Fatiha okuyan bir Müslüman her rekâtta Kuran'ın bir özetini okur gibidir ve Kuran'a uyacağına dair, Allah'a söz verir. Bütün Müslümanlar, her gün beş vakit farz namazın en az on yedi rekâtında Fâtiha suresini okur. Kütüb-i Sitte ve Ahmed b. Hanbel'de Ubâde b. Es-Sâmit'ten rivayet edilen hadise göre 'Fatiha suresini okumayanın namazı olmaz" ve Ebu Hüreyre'den yapılan rivayete göre de kim kıldığı namazında Fatiha süresini okumaz ise onun namazı eksiktir, eksiktir, eksiktir. " Hadisleri ile namazlarda Fatiha okunmasının şart olduğu görülmektedir.

Her namazda okunması nedeniyle bir ismi de "es-Salât" olan Fatiha ile ilgili bir kutsi hadis de şöyle buyuruldu: "Namazı kulla aramda ikiye böldüm. Bir yarısı benim, diğeri kulumundur. Kuluma istediği her şey verilecektir. Kul: "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" dediği zaman, Allah; "Kulum bana hamd etti" buyurdu. Kul: "Rahman ve Rahim olan. ' Dediğinde, Allah: "Kulum bana senada bulundu" buyurur. Kul: "Din gününün mâliki" dediği zaman, Allah: "Kulum beni yüceltti" buyurur. Kul: "Ancak Sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz " dendiği zaman, Allah: "Bu benimle kulum arasındaki, iki yarıdır. Kuluma istediği vardır" buyurur. Kul: "Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazab edilenlerin ve sapmışların yoluna değil" dediği zaman Allah: "Bunlar kulumundur, kuluma istediği verilecektir" buyurmuştur.

Fatiha Suresinin Arapça okunuşu: (Latin harfleriyle okunuşu)

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahiym Maliki yevmid din İyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn İhdinas siratal müstekiym Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin (Amin).

Fatiha Suresinin Türkçesi

Rahmân ve rahîm Allah'ın adıyla. Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır, rahîmdir. Ceza gününün sahibidir. Ancak sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapkınların yolunu değil.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Fatiha Suresi Meali

Fatiha Suresi Meali

Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha Suresi Kaç Ayettir?

Fatiha Suresi Kaç Ayettir?

Popüler İçerikler

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Okunuşu ve Anlamı

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Tefsiri Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Tefsiri Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Anlamı Nedir?

Fatiha Anlamı Nedir?

313 Fatiha Okunuşu ve Anlamı

313 Fatiha Okunuşu ve Anlamı